Процес на наемане

Процес на наемане

Процес на наемане

Уважаеми Наематели, да наемете техника от нашето дружество е изключително лесно и бързо, но за целта бихме искали да сте осведомени как протича процеса на наемане в следващите няколко стъпки, за да може желаната от Вас машина да стигне най-бързо до обекта Ви при прозрачни и ясни условия.

- Изпращане на данни за Договро и фактура от страна на Наемателя (Име на фирма , ЕИК, Управител).

- Вписване в договора на лице за контакт по договора и лице, което ще подпише приемно-предавателен протокол и ще приеме машината.

- Подписване на Договор за наем. То може да се осъществи чрез електронен подпис или физически подпис на хартиен носител по жеание на клиента.

Паралелно с подписването на Договор, Наемателят получава и проформа фактура за заплащане на цената на наема за договорения период на ползване.

- В определени случаи, според оценката на риска при някои Договори за наем бихме могли да добавим изискване паричен депозит или друг вид обезпечение, за което Наемателят ще бъде уведомен и условията ще бъдат вписани в Договора за наем.

По избор на Наемателя доставката на машината до обекта на експлоатация може да бъде организирана от самия него или да я повери на нас, за което ще получи адекватно ценово предложение и изпълнение на услугата. 

Преди натоварване и предаване на машината на Наемателя се извършва двустранен оглед и се подписва приемно-предавателен протокол

Ние разполагаме с квалифициран сервиз и осигурвяваме поддръжка за предлаганата техника под наем. При възникване на проблем с машината, която сте наели, веднага се свържете с нас на посочения в раздел Контакти телефон. Всеки дефект, който не е в резултат от неправилна експлоатация, ще бъде отстранен безплатно или по възможност машината ще бъде заменена с друга.

Подписване на приемно-предавателен протокол при връщане на машината. Оглед при пристигането на машината в базата на Наемодателя и подписване на премно-предавателен протокол за връщане на машината. При оптически видими щети по машините, замърсяване или свръхаморизация - същите се вписват в протокола.

Извършване на технически преглед. При наличие на забележки - Регистриране и оценяване на щети, прекомерно замърсяване или други проблеми в резултат от нерпавилна експлоатация и свеждане до знаението им на Наемателя с цел покриване на разходите по отстраняването на забележките.

Пожелаваме Ви безаварийно ползване на наетатата от нас техника !

×

Използвайки NAEMAM.BG, Вие се съгласявате с нашите "Условия за ползване на сайта". Там ще научите повече и за това какви "бисквитки" използваме за функционирането на сайта.